Šablony III

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Projekt Šablony III.- MŠ Rochlov [72.35 KB]

Projekt Šablony III MŠ Rochlov je spolufinancován Evropskou unií
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020616

 

Název projektu:  ŠABLONY III MŠ Rochlov
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: 02_20_080 pro Šablony III
Doba realizace:  01. 09. 2021 – 30. 06. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu : 280 623,00 Kč

V rámci OP VVV využíváme získané finanční prostředky:
Realizovaná výuka s ICT
Projektový den mimo MŠ
Projektový den ve výuce

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

Sdílení zkušenosti pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv