Rozdělení tříd

Rozdělení tříd
Režim dne
Omlouvání dítěte v případě nemoci a odhlašování obědů
Placení školného a stravného

 

Rozdělení tříd

I. třída (Motýlkové)
Charakteristika třídy: první třída se nachází v přízemí budovy školy a skládá se ze 2 místností, které jsou vzájemně propojeny

Věkové složení:3 – 4 let 20 dětí

V odpoledních hodinách (po obědě) jsou děti rozděleny do II. a III. třídy, které se nacházejí v prvním patře budovy školy.

II. třída (Žabičky)

Charakteristika třídy: druhá třída se nachází v prvním patře budovy školy vlevo Věkové složení:

4 – 6 let 20 dětí

V odpoledních hodinách (po obědě) jsou děti ve své třídě společně s dětmi z I. třídy.

III. třída (Berušky)
Charakteristika třídy: třetí třída se nachází v prvním patře budovy školy naproti schodišti Věkové složení:

4 – 6 let + OŠD 20 dětí

V odpoledních hodinách (po obědě) jsou děti ve své třídě společně s dětmi z I. třídy.

 

Režim dne

6:30 – 8.00 hod.

  • příchod dětí do MŠ – je povinností každého rodiče, předat své dítě učitelce

12:40 – 13.00 hod.

  • vyzvedávání dětí po obědě 

14:45 – 15.30 hod.

  • odpolední vyzvedávání dětí v I. třídě (Motýlkové) v přízemí budovy školy

 

Omlouvání dítěte v případě nemoci a odhlašování obědů

V době nepřítomnosti Vašeho dítěte v mateřské škole je povinností rodičů dítě omluvit osobně nebo telefonicky na čísle 377 881 734.
V případě neomluvení dítěte peníze za stravné propadnou bez nároku na vrácení. První den nepřítomnosti je možné si oběd vyzvednout
v kuchyni MŠ.
Nárok na vrácení stravného bude možný, pokud dítě odhlásíte do 8.00 hodin druhého dne nepřítomnosti v MŠ a následovně toto provedete i písemně v sešitě k tomu určenému.

 

Placení školného a stravného

Pokyny pro placení stravného a školného

  •  Termín placení stravného a školného bude vždy oznámen na nástěnce v přízemí MŠ. Platby jsou  prováděny bezhotovostně.
  • Cena stravného: 3 – 6 let  35,- Kč/den 
  •                            nad 6 let  43,- Kč/den

v ceně stravného je zahrnuto:

dopolední svačina
oběd
odpolední svačina
pití po celý den

  • Cena školného: 400,- Kč/měsíc
od placení školného jsou osvobozeny děti předškolního věku   
  • Aktuální jídelníček naleznete zde.