Rozdělení tříd

Rozdělení tříd
Režim dne
Omlouvání dítěte v případě nemoci a odhlašování obědů
Placení školného a stravného

 

Rozdělení tříd

I. třída (Motýlkové)
Charakteristika třídy: první třída se nachází v přízemí budovy školy a skládá se ze 2 místností, které jsou vzájemně propojeny

Věkové složení:3 – 4 let 20 dětí

V odpoledních hodinách (po obědě) jsou děti ve své třídě.

II. třída (Žabičky)

Charakteristika třídy: druhá třída se nachází v prvním patře budovy školy vlevo 

Věkové složení: 4 – 5 let 20 dětí

V odpoledních hodinách (po obědě) jsou děti ve své třídě.

III. třída (Berušky)
Charakteristika třídy: třetí třída se nachází v prvním patře budovy školy naproti schodišti

Věkové složení: 4 – 6 let + OŠD 20 dětí

V odpoledních hodinách (po obědě) jsou děti ve své třídě.

 

Režim dne

6:15 – 8.00 hod.

 • příchod dětí do MŠ – je povinností každého rodiče, předat své dítě učitelce

12:10 – 12.45 hod.

 • vyzvedávání dětí po obědě: Motýlkové + Žabičky 12.10 – 12.25, Berušky 12.30 – 12.45.

14:45 – 15.45 hod.

 • odpolední vyzvedávání dětí v I. třídě (Motýlkové) v přízemí budovy školy

 

Omlouvání dítěte v případě nemoci a odhlašování obědů

V době nepřítomnosti Vašeho dítěte v mateřské škole je povinností rodičů dítě omluvit osobně, telefonicky na čísle 377 881 734 nebo zasláním SMS – Motýlkové: +420 720 654 248, Žabičky: +420 720 654 253, Berušky: +420 720 654 245.
V případě neomluvení dítěte peníze za stravné propadnou bez nároku na vrácení. První den nepřítomnosti je možné si oběd vyzvednout v kuchyni MŠ.
Nárok na vrácení stravného bude možný, pokud dítě odhlásíte do 8.00 hodin druhého dne nepřítomnosti v MŠ.

 

Placení školného a stravného

Pokyny pro placení stravného a školného

 •  Termín placení stravného a školného bude vždy oznámen na nástěnce v přízemí MŠ. Platby jsou  prováděny bezhotovostně.
 • Cena stravného: Strávníci do 6 let: celkem 43,-Kč/ den 
 •                            Dopolední svačinka – 9,-Kč,  oběd – 20,-Kč, odpolední svačina – 9,-Kč, nápoje – 5,-Kč 
 •  
 •                        Strávníci nad 6 let: celkem 55,-Kč/den 
 •                                 Dopolední svačinka – 11,-Kč,  oběd – 30,-Kč, odpolední svačina – 9,-Kč, nápoje – 5,-Kč   

v ceně stravného je zahrnuto:

dopolední svačina
oběd
odpolední svačina
pití po celý den

 • Cena školného: 400,- Kč/měsíc
od placení školného jsou osvobozeny děti předškolního věku   
 • Aktuální jídelníček naleznete zde.