Měsíční plán

LEDEN 2019

– Tři králové

ÚNOR  2019

– Maškarní ples

BŘEZEN 2019

– Vynášení Moreny
– Přivítání jara

DUBEN 2019

– Velikonoční jarmark
– Den Země
– Čarodějnický rej

KVĚTEN 2019

– Den matek

ČERVEN 2019

– Rozloučení s předškoláky