Měsíční plán

LEDEN 2021

– Tři králové

ÚNOR  2021

– Maškarní ples

BŘEZEN 2021

– Vynášení Moreny
– Přivítání jara

DUBEN 2021

– Velikonoční jarmark
– Den Země
– Čarodějnický rej

KVĚTEN 2021

– Den matek

ČERVEN 2021

– Rozloučení s předškoláky