Informace pro rodiče

Co děti potřebují ?
Denní program

Kde získávat potřebné informace ?

 

Co děti potřebují ?

 • bačkory
 • zástěrka (pro holčičky)
 • pyžamo (děti s celodenním pobytem)
 • náhradní oblečení, spodní prádlo 
 • hrníček na pití (plastový)
 • pláštěnku
 • hygienické potřeby (papírové kapesníky, toaletní papír, mýdlo)


Věci, které děti potřebují, je vhodné, aby byly podepsány (zejména oblečení, bačkory, hrníček na pití a pláštěnku).

Ostatní potřeby, které budou děti v průběhu školního roku potřebovat, budou vždy zveřejněny na informační nástěnce v přízemí budovy MŠ.

Povlečení dostávají děti domů na vyprání, pyžamo a ostatní prádlo dle uvážení rodičů.

Důležité upozornění: při návštěvě divadelního představení či výletu mimo školní budovu je nutné, aby si děti přinesly batoh, pití a pláštěnku.

 

Denní program 

6:30 – 8:30 hod. Motýlkové +Žabičky
6:30 – 9:00 hod. Berušky

 • hra dětí, spontánní pohybové aktivity, ranní cvičení, didakticky cílené činnosti ve skupinách i individuálně, smyslové, psychomotorické, jazykové hry, tvořivá dramatika 

8:30 – 9:00 hod.

 • svačina Motýlkové a Žabičky

9:00 – 9:30 hod.

 • svačina Berušky

9:00 – 9:30 hod.

 • společná činnost Motýlkové a Žabičky

9:30 – 10:00 hod.

 • společná činnost Berušky

9:30 – 11:30 hod.

 • Motýlkové a Žabičky – příprava na pobyt venku, pobyt venku 

10:00 – 12:00 hod.

 • Berušky  – příprava na pobyt venku, pobyt venku (délka pobytu je závislá na počasí a stavu ovzduší). Při krácení zajištěn dostatek pohybové aktivity.

Délka pobytu venku je závislá na počasí a stavu ovzduší. Při krácení je zajištěn dostatek pohybových aktivit.

11:30 – 12:00 hod.

 • oběd Motýlkové a Žabičky

12:00 – 12:30 hod.

 • oběd Berušky

12:40 – 13.00 hod.

 •  vyzvedávání dětí po obědě

12:40 – 14.20 hod.

 • příprava na odpočinek dětí, poslech pohádky, písničky, popř. relaxační hudby, odpočinek

14:00 – 14.40 hod.

 • vstávání, protažení na lehátku, oblékání

14:20 – 14.40 hod.

 • svačina

14:45 – 15.30 hod.

 • hry do rozchodu dětí domů


Pitný režim je zajištěn po celý den v rámci společného stravování. Děti mají navíc během dne k dispozici v jednotlivých třídách dostatek pití.

Stravování je sestavováno podle přísných norem. Aktuální jídelníček naleznete zde. V případě dotazů týkajících se stravování Vám zodpoví vedoucí školní jídelny.

 

 Kde získávat potřebné informace ?


Informace týkající se chodu školky, pořádaných akcí, úplatách, vnitřního řádu atd. naleznete:

 • hlavní chodba vpravo: vnitřní řád, provozní řád, telefonní číslo do MŠ, informace o placení a odhlašování obědů, informace o školném, rozdělení tříd a značek dětí
 • internetové stránky školy: souhrn veškerých informací o MŠ + fotogalerie (fotografie jsou vkládány postupně, proto, prosíme, o trpělivost) 
 • ústně: paní učitelky s rodiči konzultují především výchovné problémy a potíže týkající se nezvládnutí výchovně vzdělávacího programu jednotlivých dětí, vývojových schopností a dovedností. Pokud mají rodiče zájem o podrobnější informace týkající se jejich dětí, mají možnost domluvit si s učitelkami individuální schůzku. Doba při předávání nebo vyzvedávání dítěte do MŠ na podobné rozhovory není vhodná z časových důvodů i nedostatečného zajištění soukromí při jednání.


Vaše případné dotazy, požadavky či připomínky Vám rádi zodpovíme.