Informace pro rodiče

Co děti potřebují ?
Denní program

Kde získávat potřebné informace ?

 

Co děti potřebují ?

  • bačkory
  • zástěrka (pro holčičky)
  • pyžamo (děti s celodenním pobytem)
  • náhradní oblečení, spodní prádlo 
  • hrníček na pití (plastový) – Motýlkové
  • pláštěnku, gumovky
  • hygienické potřeby (papírové kapesníky, toaletní papír, tekuté mýdlo)


Věci, které děti potřebují, je vhodné, aby byly podepsány (zejména oblečení, bačkory, hrníček na pití a pláštěnku).

Ostatní potřeby, které budou děti v průběhu školního roku potřebovat, budou vždy zveřejněny na informační nástěnce v přízemí budovy MŠ.

Povlečení dostávají děti domů na vyprání, pyžamo a ostatní prádlo dle uvážení rodičů.

Důležité upozornění: při návštěvě divadelního představení či výletu mimo školní budovu je nutné, aby si děti přinesly batoh, pití a pláštěnku.

 

Denní program 

MOTÝLCI – 1. třída,  ŽABIČKY – 2. třída

6.15 – 9.30 –     hry, cvičení, hygiena, IP, didakticky cílené činnosti ve skupinách i

individuálně

8.30 – 9.00 –    svačina

9.30 – 11.30  –   pobyt venku

11.30 – 12.00 – oběd

12.00 – 14.00 – hygiena, poslech pohádky, odpočinek

14.15 – 15:45 – svačina, IP, zájmové činnosti a hry do odchodu dětí

 

BERUŠKY – 3. třída

6.15 – 10.00  – hry, cvičení, hygiena, IP, didakticky cílené činnosti ve skupinách i

individuálně

8.50 – 9.20 –    svačina

10.00 – 12.00 – pobyt venku

12.00 – 12.30 –  oběd

12.30 – 14.00 – hygiena, poslech pohádky, odpočinek.  Průběžně zařazovány činnosti k rozvíjení dětí předškolního  věku před vstupem do 1. třídy.

14.15 – 15.45  – zájmové aktivity, hygiena, svačina, IP, hry do odchodu dětí

 

 Kde získávat potřebné informace ?


Informace týkající se chodu školky, pořádaných akcí, úplatách, vnitřního řádu atd. naleznete:

  • hlavní chodba vpravo: vnitřní řád, provozní řád, telefonní číslo do MŠ, informace o placení a odhlašování obědů, informace o školném, rozdělení tříd a značek dětí
  • internetové stránky školy: souhrn veškerých informací o MŠ + fotogalerie (fotografie jsou vkládány postupně, proto, prosíme, o trpělivost) 
  • ústně: paní učitelky s rodiči konzultují především výchovné problémy a potíže týkající se nezvládnutí výchovně vzdělávacího programu jednotlivých dětí, vývojových schopností a dovedností. Pokud mají rodiče zájem o podrobnější informace týkající se jejich dětí, mají možnost domluvit si s učitelkami individuální schůzku. Doba při předávání nebo vyzvedávání dítěte do MŠ na podobné rozhovory není vhodná z časových důvodů i nedostatečného zajištění soukromí při jednání.


Vaše případné dotazy, požadavky či připomínky Vám rádi zodpovíme.