Aktuálně

Informace pro rodiče

-Provoz MŠ bude od 6.15 – 15.45  hodin
-Do mateřské školy bude přijato pouze zdravé dítě.
-Pokud se objeví známky respiračního onemocnění (kašel, rýma), teplota,
střevní potíže, zvracení, vyrážka – bude dítě od ostatních izolováno
-Prosíme rodiče, aby měli zapnutý telefon a při sobě – budete informováni, abyste si své dítě ihned vyzvedli!
-U dětí s projevem alergie zákonný zástupce donese písemné potvrzení od lékaře.
-Děti nebudou nosit do mateřské školy hračky, náramky, korále, prstýnky, pomády na rty!

 

Návrh na rozpočet 2023

Rozpočet_2022 a návrh 2023 MŠ

Střednědobý výhled na 2024 a 2025 MŠ