Akce pro děti

Akce školy pro rok 2023/2024

Plánované akce pro rodiče a veřejnost:

 • Drakiáda
 • Focení na Vánoce
 • Zpívání koled při rozsvěcování vánočního stromu na návsi v Rochlově
 • Mikulášská besídka 
 • Svátek matek
 • Ukončení školního roku, rozloučení s předškoláky
 • Školní výlet


Plánované akce pro děti:

Kulturní akce:

 • Halloweenská párty
 • Mikulášská nadílka
 • Vítání občánků
 • Předvánoční trhy
 • Vánoční radovánky – formou hry příprava na oslavu Vánoc, stavění betlému
 • Tři králové
 • Maškarní ples
 • Vynášení Moreny
 • Přivítání jara
 • Velikonoční jarmark
 • Čarodějnický rej


Sportovní akce:

 • Sáňkařské a bobové závody 
 • Účast dětí na Běhu nýřanské stávky
 • Sportovní atletický den